Integritetspolicy

På Janemans, som är tillgängligt från https://janemans.se/, är en av våra viktigaste prioriteringar att skydda våra besökares integritet. Detta dokument om sekretesspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras av Janemans och hur vi använder den. Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta oss. Denna sekretesspolicy gäller endast för vår online-verksamhet och gäller för besökare på vår webbplats när det gäller den information som de delar och/eller samlar in i Janemans. Denna policy gäller inte för information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår sekretesspolicy och samtycker till dess villkor.

Information som vi samlar in

De personuppgifter som du ombeds att lämna och skälen till varför du ombeds att lämna dem kommer att klargöras för dig när vi ber dig lämna dina personuppgifter. Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i meddelandet och/eller bilagor som du skickar till oss och annan information som du väljer att lämna. När du registrerar dig för ett konto kan vi be om dina kontaktuppgifter, inklusive namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information

Vi använder den information vi samlar in på olika sätt, bland annat för att:
  • Tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats
  • Förbättra, anpassa och utöka vår webbplats
  • Förstå och analysera hur du använder vår webbplats.
  • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet.
  • Kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra samarbetspartners, bland annat för kundservice, för att ge dig uppdateringar och annan information om webbplatsen samt för marknadsföring och kampanjändamål.
  • Skicka e-post till dig
  • Hitta och förhindra bedrägerier

Loggfiler

Janemans följer ett standardförfarande för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla webbhotell gör detta och är en del av webbhotellens analysverktyg. Den information som samlas in av loggfiler omfattar IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/avslutningssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och webbsignaler

Som alla andra webbplatser använder Janemans “cookies”. Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren har kommit åt eller besökt. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på våra webbsidor utifrån besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Reklampartners Integritetspolicy

Du kan läsa denna lista för att hitta sekretesspolicyn för var och en av Janemans reklampartners. Tredje parts annonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller webbfyrar som används i deras respektive annonser och länkar som visas på Janemans och som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta sker. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa det reklaminnehåll som du ser på webbplatser som du besöker. Observera att Janemans inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Integritetspolicyer för tredje part

Janemans sekretesspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Vi rekommenderar därför att du konsulterar respektive sekretesspolicy för dessa tredjepartsannonsservrar för mer detaljerad information. Den kan innehålla deras metoder och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ. Du kan välja att inaktivera cookies genom att använda de individuella webbläsaralternativen. Mer detaljerad information om hantering av cookies med specifika webbläsare finns på webbläsarnas respektive webbplatser.

CCPA:s integritetsrättigheter (sälj inte mina personuppgifter)

Enligt CCPA har konsumenter i Kalifornien bland annat rätt till: Begär att ett företag som samlar in konsumenters personuppgifter ska lämna ut de kategorier och specifika delar av personuppgifter som företaget har samlat in om konsumenter. begära att ett företag raderar alla personuppgifter om konsumenten som företaget har samlat in. Begär att ett företag som säljer konsumentens personuppgifter inte ska sälja konsumentens personuppgifter. Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

GDPR Dataskyddsrättigheter

Vi vill försäkra oss om att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande: Rätt till tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst. Rätt till rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar information som du anser vara felaktig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar den information som du anser vara ofullständig. Rätt till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa villkor. Rätt att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa villkor. Rätt att invända mot behandlingen – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa villkor. Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation eller direkt till dig, under vissa villkor. Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Information om barn

En annan del av vår prioritering är att öka skyddet för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda barnens aktiviteter på nätet. Janemans samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats uppmanar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart så att vi kan göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar den här sidan för att se eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på den här sidan. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har lagts ut på den här sidan. Vår integritetspolicy skapades med hjälp av Privacy Policy Generator.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller förslag om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta oss.
Kontakt